Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Thông tin Đoàn 10 (LSQL)

Sau hơn 60 năm, các thành viên Đoàn 10 (con em cán bộ thuộc các tĩnh: Nghệ, Tĩnh, Bình, Trị, Thiên) mới có dịp hội ngộ. Đoàn 10 do thầy Trần Ngọc Lý dẫn dắt từ Nghệ An tới Đồng Đăng để sang Lư Sơn TQ4
( Tin và ảnh do cụ Hồng Nhật  K6 cung cấp )

Thành viên Đoàn 10 tại Bắc cạn (2013)

 Đoàn 10 gặp nhau ở Hà nội
 
 

Đoàn 10 gặp nhau ở tp HCM
 

 

Các thành viên Đoàn 10 thăm cô Xuân - cấp dưỡng của đoàn là vợ  thầy Phạm Triều,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét