Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Chính phủ có 21 lãnh đạo cấp cao mới

Chính phủ có 21 lãnh đạo cấp cao mới
Ba Phó Thủ tướng
Sáng ngày 9/4, Quốc hội đã thông qua việc đề cử chức danh với ba Phó Thủ tướng và 19 vị Bộ trưởng, thành viên của Chính phủ.

Chính thức miễn nhiệm 20 lãnh đạo cấp cao của Chính phủ
(Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình miễn nhiệm nhiều lãnh đạo cấp cao của Chính phủ)

Quốc hội đã bỏ phiếu kín thông qua việc bầu cử chức danh đối với các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng.
3 Phó Thủ tướng là:

Ông Trương Hòa Bình, có số phiếu đồng ý là 442 và số phiếu không đồng ý là 45

Ông Vương Đình Huệ, có số phiếu đồng ý là 442, số phiếu không đồng ý là 44.

Ông Trịnh Đình Dũng, với số phiếu đồng ý là 404 và không đồng ý là 83.

Các chức danh Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ :

Bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc : Đỗ Văn Chiến với số phiếu đồng ý là 463, không đồng ý 24.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng : Ngô Xuân Lịch có số phiếu đồng ý là 462, không đồng ý là 25.

Bộ trưởng Bộ Công an : Tô Lâm có số phiếu đồng ý là 459, không đồng ý 28.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ : Chu Ngọc Anh có số phiếu đồng ý là 455, không đồng ý là 51.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng : Phạm Hồng Hà có số phiếu đồng ý là 454, không đồng ý 53.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch : Nguyễn Ngọc Thiện có số phiếu đồng ý là 433, không đồng ý 45.

Bộ trưởng Bộ thông tin truyền thông : Trương Minh Tuấn có số phiếu đđồng ý 424; không đồng ý 62.

Bộ trưởng Bộ Công Thương : Trần Tuấn Anh có số phiếu đồng ý 422; không đồng ý 62.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường : Trần Hồng Hà có số phiếu đồng ý 420, không đồng ý 67

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Nguyễn Chí Dũng có số phiếu đồng ý 419; không đồng ý 67.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải : Trương Quang Nghĩa có số phiếu đồng ý 416; không đồng ý 70

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước : Lê Minh Hưng có số phiếu đồng ý 403; không đồng ý 83

Bọ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ : Mai Tiến Dũng, có số phiếu đồng ý 389; không đồng ý bằng 98.

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo : Phùng Xuân Nhạ có số phiếu đồng ý 386; không đồng ý 101

Bộ trưởng Bộ Nội vụ : Lê Vĩnh Tân có số phiếu đồng ý 385; không đồng ý 101

Bộ trưởng Bộ Tư pháp : Lê Thành Long có số phiếu đồng ý 385; không đồng ý 102

Tổng thanh tra Chính phủ : Phan Văn Sáu có số phiếu đồng ý 308; không đồng ý 126

Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh xã hội : Đào Ngọc Dung có số phiếu đồng ý 300; không đồng ý 184.

------------------------------------
(TheoTrí thức trẻ và TPO)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét