Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Đại hội 12 chốt danh sách bầu cử : Tất cả đều Rút !

Đại hội đồng ý cho cả 29 ứng viên rút

- Đại hội 12 đã đồng ý cho các ứng viên đề cử bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới xin rút được rút, theo kết quả cập nhật tối nay từ Đại hội. 
23 ứng viên được đề cử chính thức, trong đó có các ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng xin rút đề cử đã được Đại hội chấp thuận cho rút.
6 ứng viên dự khuyết xin rút cũng được Đại hội đồng ý cho rút.
Được biết, Thủ tướng là người có tỉ lệ đề nghị giữ lại cao nhất, tuy nhiên không quá bán.
Như vậy, toàn bộ 29 ứng viên đề cử bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12 xin rút được Đại hội đồng ý cho rút hết.
đại hội đảng 12, nhân sự, ban chấp hành Trung ương
Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phạm Hải
Sau khi đồng ý cho 29 ứng viên nói trên rút và loại trừ một số trường hợp ứng viên không hợp lệ, số dư còn lại vẫn vượt quá tỉ lệ tối đa 30%. Vì vậy, Đại hội tiếp tục bỏ phiếu kín để chốt lại danh sách số dư, theo tỉ lệ phiếu từ cao xuống thấp, cho đến khi số dư không vượt quá 30%.
Trước khi kết thúc ngày làm việc, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử chính thức để sáng nay (26/1) bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khoá 12.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét