Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Bye! Bye đồng chí X !

Đại hội đồng ý để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi danh sách đề cử
Dân trí Tối 25/1, Đại hội đã đồng ý để 29 ứng viên rút khỏi đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tại phiên làm việc chiều nay (25/1), Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín đồng ý để 29 nhân sự xin rút được rút hết.
Các nhân sự được cho rút gồm 23 nhân sự đề cử ủy viên chính thức và 6 nhân sự đề cử ủy viên dự khuyết. Trong 23 nhân sự đề cử ủy viên chính thức xin rút có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và một số Ủy viên Bộ Chính trị.
Thời điểm này, Đại hội đã thông qua danh sách chính thức bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm 246 người. Trong đó, danh sách bầu ủy viên chính thức là 220 người, danh sách bầu ủy viên dự khuyết là 26 người.
Như vậy, so với số lượng ban đầu Ban chấp hành TƯ khóa XI giới thiệu ra Đại hội (199 ủy viên chính thức, 22 ủy viên dự khuyết), số lượng được giới thiệu thêm tăng 25 người; trong đó, bao gồm 21 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết.
Sáng mai (26/01 ), đại hội sẽ bầu ra 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Rất đông phóng viên trong và ngoài nước chờ kết quả kiểm phiếu trước hội trường lớn
Rất đông phóng viên trong và ngoài nước chờ kết quả kiểm phiếu trước hội trường lớn
Như Dân trí đã đưa tin trước đó, chiều 25/1, Đại hội làm việc tại Hội trường. Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.
Sau đó, Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và bầu Ban kiểm phiếu.
Ngày mai (26/1), theo chương trình, Đại hội làm việc tại hội trường cả ngày, tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành TƯ khóa XII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Công tác nhân sự là một trong nội dung quan trọng của Đại hội đã được Đại hội thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu. Các đại biểu dự Đại hội đã được phổ biến những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị; nghiên các các tài liệu, hồ sơ về nhân sự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét