Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

THÔNG BÁO SỰ CỐ MẠNG

Loa loa loa ! Gần đây xem ra mạng của Mõ Làng rất bấp bênh , do đó không thể vào thường xuyên như trước. Sẽ cố gắng khắc phục để đình Làng lại rộng cửa đón các cụ vào chơi !
Mõ Calathau kính báo

1 nhận xét:

  1. Mõ đã lần từ ngõ nhà cụ Kỳ Gai sang Đình Làng. May quá lẻn được vào và lại mở cửa đình đón quý cụ !
    Thật là HÂM !

    Trả lờiXóa