Tác giả: theo Tre Làng

 KD: Chắc chắn, không một người Việt yêu nước nào chào đón Tập Cận Bình.

TCB

 Một số hình ảnh người dân Việt Nam trong nước phản đối Tập Cận Bình đến Việt Nam!! Và công đồng người Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới cũng phản đối mạnh mẽ Tập Cân Bình đến Việt Nam. Đấy cũng là điều tất yếu của những người dân Việt Nam yêu nước. Không thể đón tiếp kẻ cướp đất cướp biển, bành trướng bà quyền và gây ra bao cảnh tang thương chết chóc cho hàng ngàn quân và dân Việt Nam ở dọc biên giới phía Bắc năm 1979 . Không thể đón tiếp kẻ giương súng bắn  giết các chiến sĩ của ta canh giữ đảo để rồi chúng cướp trắng Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa của ta. Không thể đón tiếp kẻ hàng ngày đâm chìm tàu cá, triệt đường làm ăn của ngư dân Việt Nam. Chúng là kẻ thù tại sao chúng ta lại có thể cầm lá cờ Tổ quốc mà vẫy chào được?